_WARMTEBEHANDELING

PONTUS is geen harderij, maar een warmtebehandelingscentrum.

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van specifieke warmtebehandelingen. Door onze uitgebreide kennis en jarenlange ervaring kunnen wij onze ovens zo programmeren dat de warmtebehandeling exact volgens voorschrift uitgevoerd kan worden.

Onze ovens

_KWALITEIT

Niet alleen onze klanten, maar ook wijzelf stellen hoge eisen aan wat we doen. Wij willen elke keer weer boven onszelf uitstijgen. Dit begint met een kwaliteitssysteem dat aan de hoogte eisen voldoet.

In vier stappen werken we naar het beste resultaat. Deze werkwijze hebben we overgenomen uit onze ervaringen in de vliegtuigindustrie.

Onze certificaten

_STAP 1: ORIËNTATIE

Allereerst zoeken we naar alle eisen waaraan de warmtebehandeling van je product moet voldoen. Aan de hand van deze voorschriften, wordt een analyse gemaakt van alles wat nodig is om tot een optimale warmtebehandeling te komen. Tegelijk schatten we de risico’s in, deze worden vastgelegd in een product-FMEA. Daar waar mogelijk en wenselijk zoeken we samen naar verbeteringen.

_STAP 2: OPSTELLEN VAN EEN WARMTEBEHANDELING

Aan de hand van de analyse uit stap 1 wordt een voorstel tot warmtebehandeling opgesteld. Dit voorstel is specifiek voor je product en bevat informatie over tijd, druk en temperatuur, maar ook oveninstellingen, racking en batchgrootte. Dit, samen met de mogelijke verbeteringen, bespreken we met je totdat we overeenstemming hebben.

_STAP 3: VASTLEGGING VAN HET PROCES

Door middel van een of enkele proefbehandelingen wordt het proces uit stap 2 getest. Pas als aan alle wensen en eisen wordt voldaan, wordt de warmtebehandeling bevroren, door middel van een First Article Inspection (FAI). Dit betekent dat naast een uitgebreide beschrijving van de warmtebehandeling een werkinstructie en keuringsplan opgesteld wordt.

_STAP 4: PRODUCTIE EN OPTIMALISATIE

De warmtebehandeling is nu optimaal voor jouw product. Alle parameters zijn vastgelegd en we kunnen snel en efficient tot productie overgaan. Tijdens de productie monitoren we het gehele proces continu. Mochten er verbeteringen mogelijk zijn (bijvoorbeeld in batchgrootte) dan bespreken wij die met je, zodat je altijd een optimale warmtebehandeling krijgt.

Neem contact met ons op