Nadcap Heat Treatment

Maandag 24 september jl. begon voor ons de beproeving waar we de laatste tijd hard aan gewerkt hebben. Vier dagen lang werd de hele organisatie doorgelicht door een auditor die aangesteld is door de eindgebruikers in de vliegtuigindustrie, de Nadcap audit. Aan het eind van deze audit was het oordeel van de auditor, die als specialist in de business bekend staat, dat Pontus voorgedragen kan worden als leverancier voor de vliegtuigindustrie.

Tijdens de audit is er vaak diep op de materie ingegaan. Dit resulteerde af en toe in discussies waarbij er gelet werd op de kleinste details. Het resultaat is dat we op een vijftal kleine punten nog verbeteringen door moet voeren. Dit is een buitengewoon goed resultaat. Normale initiële audits leveren vaak meer tekortkomingen op of worden voortijdig afgebroken.

We zijn al jaren bezig om zich voor te bereiden om te mogen werken voor de vliegtuigindustrie. Samen met Aeronamic uit Almelo is er uiteindelijk voor gezorgd dat er ook de mogelijkheid ontstond om deze stap te zetten. Voor ons betekent dit dat de eerste stap gezet is en dat we als bedrijf bij de elite van de wereld horen op het gebied van warmtebehandelingen.